Materiály k přednáškám a cvičením

Traumatologie humeru u dospělých

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Tumory

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Vývojová dysplázie kyčelní (VDK)

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Vrozené vady skeletu

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Vyšetření v ortopedii

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Záněty

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Bolest v onkologii

Autor: Josef Mališ

anotační obrázek

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství

Bolesti v krku, horečnatý kašel a chronický kašel v ordinaci

Autor: Vilma Marešová

anotační obrázek

Přednáška

Infekce cest močových

Autor: Vilma Marešová

anotační obrázek

Přednáška

Diagnostika nádorových onemocnění

Autor: Josef Mališ

anotační obrázek

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství