Materiály k přednáškám a cvičením

Genetika onemocnění s komplexní dědičností

Autor: Kateřina Štechová

Výukový materiál pro studenty 5. ročníku - přednáška k předmětu  Klinická genetika.

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku

Autor: Jana Jašinská

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Fyziologie a patofyziologie pohybového ústrojí

Autor: neuveden autor

Vybraný učební text

Historie oboru ortopedie trochu jinak

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Neurogenní onemocnění pohybového aparátu

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Paraklinická vyšetření

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Pažní kost a loket

Autor: Milan Handl

Vybrané učební texty

Statické (získané) vady nohou

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty
 

Systémová onemocnění skeletu

Autor: Alena Schejbalová

Vybrané učební texty

Traumatologie humeru u dětí

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty