Materiály k přednáškám a cvičením

Toxické kovy - olovo, rtuť

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Toxické kovy - olovo, rtuť

Nemoci z povolání - základní pojmy a právní předpisy

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Nemoci z povolání - základní pojmy a právní předpisy

Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

Kyseliny, louhy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

Kyseliny, louhy 

Kožní nemoci z povolání

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Kožní nemoci z povolání

Profesionální onemocnění způsobená ionizujícím zářením

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Profesionální onemocnění způsobená ionizujícím zářením

Intoxikace léky, CO, inhalační trauma

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

 Intoxikace léky, CO, inhalační trauma

Hepatotoxicita

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

Hepatotoxicita 

Biologické expoziční testy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Biologické expoziční testy

Akutní intoxikace - obecná část

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

 Akutní intoxikace - obecná část