Materiály k přednáškám a cvičením

Vzteklina

Autor: Helena Ambrožová

anotační obrázek

Prezentace k přednášce o antirabické profylaxi

Virové hepatitidy

Autor: Luděk Rožnovský

anotační obrázek

Prezentace k přednáškám o akutních a chronických virových hepatitidách, léčbě a imunizaci

Febrilní stavy

Autor: Dagmar Holá

anotační obrázek

 Febrilní stavy - přehled

Komatózní stavy

Autor: Jiří Charvát

anotační obrázek

 Komatózní stavy

MODS

Autor: Jiří Charvát

anotační obrázek

 MODS

Primární a sekundární prevence aterosklerozy

Autor: Jiří Charvát

anotační obrázek

 Primární a sekundární prevence aterosklerozy

Systémová hypertenze

Autor: Jiří Charvát

anotační obrázek

 Systémová hypertenze

Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu

Autor: Markéta Hrašková

anotační obrázek

 Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu. 

Fyzikální vyšetření srdce

Autor: Jaromír Chlumský

anotační obrázek

 Fyzikální vyšetření srdce

Symptomatologie kardiovaskulárních chorob

Autor: Jaromír Chlumský

anotační obrázek

 Symptomatologie kardiovaskulárních chorob