Materiály k přednáškám a cvičením

Patofyziologie, diagnostika a léčba chronické srdeční insuficience

Autor: František Kölbel

 Patofyziologie, diagnostika a léčba chronické srdeční insuficience

Arytmie

Autor: František Kölbel

 Arytmie

Ischemická choroba srdeční I.

Autor: František Kölbel

 Ischemická choroba srdeční I.

VYUŽITÍ SYSTÉMU REDCORD A ZÁKLADY SET KONCEPTU

Autor: Lucie Gocalová

anotační obrázek

Obecné metody fyzioterapie 

Fylogeneze Ontogeneze Vývoj in utero

Autor: Marcela Šafářová

anotační obrázek

Vývoj jedince 

Genetika vrozených srdečních vad

Autor: Alena Puchmajerová

Přednáškový materiál k předmětu Klinická genetika pro  5. ročník.

Hluchota - Genetika sluchové poruchy

Autor: Radka, Pourová

Přednáška k výuce předmětu Klinická genetika pro 5. ročník

Asertivita v komunikaci

Autor: Šárka Tomová

anotační obrázek

Příspěvek se zabývá základními asertivními technikami v komunikaci a je předpokladem pro nácvik asertivního jednání dle zmíněných technik. Je doplněn o přehled jednotlivých asertivních práv.

Přehled materiálních didaktických prostředků

Autor: Marie Hlaváčová

anotační obrázek

Téma - Přehled materiálních didaktických prostředků je zařazeno do předmětu Edukační činnost sestry. Studenti jsou v průběhu přednášky seznámeni s klasifikací materiálních didaktických prostředků s mnoha ukázkami.

Astma bronchiále

Autor: Miloslav Marel, Alena Vlachová

anotační obrázek

Přednáška