Materiály k přednáškám a cvičením

Fertilizace a rýhování vajíčka

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vznik a vývoj blastocysty, její implantace, diferenciace embryoblastu a trofoblastu

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Formování dvojvrstevného zárodečného terčíku a dutin

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vznik trojvrstevného zárodečného terčíku a axiálních struktur

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Proměny zevního tvaru zárodku a plodu, periodizace intrauterinního vývoje

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Tvarové změny lidského embrya a plodu

Autor: Luděk Vajner

Animace

Diferenciace intraembryonálního mezodermu

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj kostry, svalstva a končetin

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj coelomu a bránice

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj plodových obalů a placenty

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři