Materiály k přednáškám a cvičením

Pojivová tkáň - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Pojivová tkáň

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Cytologie III a epitelová tkáň - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Cytologie III a epitelová tkáň

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Cytologie II - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Cytologie II

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Cytologie I - elektronogramy

Autor: Luděk Vajner

Elektronogramy k studiu

Cytologie I

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Endokrinní systém

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Nervový systém

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři