Materiály k přednáškám a cvičením

Neurovývojová onemocnění

Autor: Vladimír Komárek

anotační obrázek

Přednáška

Neurokutánní syndromy - klinický obraz a jeho variabilita

Autor: Bořivoj Petrák

anotační obrázek

Přednáška

Dědičná hereditární neurodegenerativní, neurometabolická a neurogenetická onemocnění

Autor: Alena Zumrová

anotační obrázek

Přednáška

Epileptické záchvaty

Autor: Pavel Kršek

anotační obrázek

Přednáška

Nervosvalová onemocnění

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Nádory centrálního nervového systému v dětském věku

Autor: Ivana Perníková,, Markéta Chánová, Miloš Tichý, Miloslav Holub, Josef Zámečník, Roman Kodet

anotační obrázek

Přednáška

Farmakorezistentní epilepsie a chirurgická léčba

Autor: Pavel Kršek

anotační obrázek

Přednáška

Základní modality evokovaných potenciálů

Autor: Jana Haberlová

anotační obrázek

Přednáška

Věkově vázané epileptické syndromy

Autor: Vladimír Komárek

anotační obrázek

Přednáška

Elektromyografie

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška