Materiály k přednáškám a cvičením

Genetika CF

Autor: Milan Macek jr.

materiál k výuce pro 5. roč. KG

Genetika mentálních defektů

Autor: Eva Seemanová

Přednáška na podporu výuky KG pro 5. ročník

Onkogenetika Reviews

Autor: Autoři uvedeni v článku

Článek k onkogenetice na podporu výuky KG pro 5. ročník - české a zahraniční studenty

Onkogenetika Reviews

Autor: Autoři uvedeni v článku

Článek  k onkogenetice na podporu výuky KG pro 5. roční - pro české a zahraniční studenty

Onkogenetika Reviews

Autor: Autoři uvedeni v článku

Článek  k onkogenetice na podporu výuky KG pro 5. ročník  českých i  zahraničních studentů

Onkogenetika Reviews

Autor: Autoři uvedeni v článku

Publikace k onkogentice pro výuku KG pro 5. ročník- české a zahraniční studenty

Onkogenetika Reviews

Autor: Autoři uvedeni v článku

publikace k onkogenetice pro výuku KG pro 5. ročník - české a zahraniční studenty

Onkogenetika Reviews

Autor: Autoři uvedeni v článku

Publikace k onkogenetice pro výuku KG pro 5. ročník - české a zahraniční studenty

Onkogenetika Reviews

Autor: Autoři uvedeni v článku

Článek k onkogenetice pro podporu výuky KG pro 5. ročník -  české a zahraniční studenty.

Geriatrická škála deprese

Autor: Hana Vaňková

základní škála hodnocení deprese v geriatrii