Materiály k přednáškám a cvičením

Onkogenetika 1 - úvod

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Onkogenetika 2 - HBOC

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál 5. roč. KG

Onkogenetika 3 - CRC

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Onkogenetika 4 - VHC

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Onkogenetika 5 - RCC

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Onkogenetika 6 - Gorlin

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. ročník KG

Onkogenetika 7 - rodokmeny

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Onkogenetika 8 - závěr

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

KLINICKÁ GENETIKA PRO 5. ROČNÍK

Autor: Eva Seemanová

Výuková prezentace pro 5. roč. KG

Geneticky podmínění onemocnění pankreatu

Autor: Milan Macek jr., Monika Koudová, Iordanka Anguelová

výukový materiál k přednášce pro 5. roč. KG