Materiály k přednáškám a cvičením

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Autor: Pavel Kolář

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

Klappovo lezení

Autor: Lucie Ujcova

1roč NMgr předmět Obecné metody fyzioterapie LS

Hemostáza

Autor: Alena Baňasová

anotační obrázek

Přednáška

Funkce vestibulárního ústrojí

Autor: Jaroslav Fajstavr

anotační obrázek

Přehled základů funkce vestibulárního ústrojí

Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. Klinika ušní, nosní a krční UK, 2. lékařská fakulta

Nádory dětí ORL oblasti u dětí

Autor: Zdeněk Kabelka

anotační obrázek

Nádory dětí ORL oblasti u dětí, doplnění a rozšíření přednášky pregraduálního studia

Lékové interakce

Autor: Jiří Slíva, Tomáš Doležal

anotační obrázek

Epidemiologie, klasifikace a mechanismus lékových interakcí, recentní případy, kvalita informací lékových interakcí

Srdeční selhání

Autor: Martin Vízek

anotační obrázek

Materiály k přednášce

Schizofrenie s časným začátkem

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Článek

Diagnostika geneticky podmíněných onemocnění

Autor: Martina Simandlová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Genetická konsultace, screening vrozených vad, prenatální diagnostika, etické a právní problémy

Autor: Markéta Havlovicová

Prezentace výuky KG pro 5. ročník