Materiály k přednáškám a cvičením

Antisemitismus

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

My a Oni

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatní zdravotnické obory

O lidském JÁ

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatní zdravotnické obory

Lidský život jako příběh

Autor: Petr Příhoda

Přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecné lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Náš romský problém

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Doporučená literatura pro studenty 4.ročníku magisterského oboru lékařství předmět lékařská etika a psychologie

Autor: Ingrid Strobachová

doporučená literatura pro studenty 4. ročníku předmětu lékařská etika a psychologie

Léčba dětských leukémií

Autor: Jan Zuna

anotační obrázek

Speciální onkologie: léčba dětských leukémií

Epidemiologická situace v ČR

Autor: Dana Göpfertová

Výukový materiál. Přehled aktuální epidemiologické situace ve výskytu vybraných nákaz v ČR.

Kontrolní otázky, řešení

Autor: Dana Göpfertová

Řešení kontrolních otázek z obecné epidemiologie.

Kontrolní otázky

Autor: Dana Göpfertová

Kontrolní otázky z obecné epidemiologie.