Materiály k přednáškám a cvičením

Fyziologie extrémních stavů

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Fyziologické změny a přizpůsobení vysoké nadmořské výšce (výškové hypoxii), vysokému tlaku (potápění, hyperbarická oxygenoterapie), vysoké a nízké gravitaci a vysoké a nízké teplotě. 

Plicní cirkulace, regulace poměru ventilace a perfuze

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika plicní cirkulace, její regulace. Hypoxická plicní vazokonstrikce. Plicní hypertenze. Poměr ventilace a perfuze, jeho udržování a poruchy. 

Motilita gastrointestinálního traktu

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Motilita gastrointestinálního traktu

Úvod do fyziologie endokrinního systému

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Úvod do fyziologie endokrinního systému

Oxid dusnatý (NO): fyziologie a biochemie

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Oxid dusnatý (NO): fyziologie a biochemie

Nadledviny

Autor: Karel Vondra

Výukový materiál interna.5.ročník ( endokrinologie)

Onkologická prevence

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Úvod do onkologie

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - úvod

Společnost a její modernizace

Autor: Petr Příhoda

přednáška pro studenty magisterského oboru všeobecného lékařství a ostatních zdravotnických oborů

Kalciofosfátový metabolizmus

Autor: Petr Vlček

Výukový materiál 5.roč.