neuveden autor

Receptory

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Receptory - popis, typy-  nitrobuněčné, na povrchu buňky, spřažené s G-proteiny, ligandy a jejich účinek,

Antihypertenziva a kombinační léčba hypertenze

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Hypertenze, etiopatogeneze, léčba, antihypertenziva, diuretika, beta-blokátory, blokátory kalcioavých kanálů, možnosti ovlivnění systému renin-angiotenzin-aldosteron, ACE-inhibitory

Antimykotika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Antimykotika a jijech třídění

Antitrombotika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Protidestičkové léky, antikoagulancia, fibrinolytika

Protinádorová a podpůrná léčba

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Buněčný cyklus, nádorový růst, dělení cytostatik, mechanismus účinku cytostatik, nežídoucí účinky cytostatik, antimetabolity, alkylační látky, zásady chemoterapie, mechanismus pritinádorového účinku hormonů, prevence

Farmakokinetika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Farmakokinetické parametry, biologická dostupnost přípravku, biologický poločas

Farmakoterapie revmatických chorob

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Nesteroidní antirevmatika, chrobu modifikující léky RA, kortikosteroidy, biologická léčba jejich vlastnosti a mechanismus účinku, konkrétní preparáty.

Gatrointestinální trakt

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Refluxní choroba jícnu a vředová choroba - léčba, poruchy motility, meteorismus, dyspepsie, zácpa, žlučníkové obtíže, hemeroidy

Léčba diabetes mellitus I a II, Inzulin

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Historie léčby DM, patofiziologie DM, fyziologie sekrece inzulinu, inzulinové režimy, druhy inzulínu, indikace léčby inzulinem, komplikace léčby, inkretiny, transplantace pankreatu

Antiastmatika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Astma, CHOPN, alergická rýma, základní informace o léčbě, přehled antiastmatik