MUDr. Otakar Buda

Kontinuální zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče

Autor: Otakar Buda

Metody zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, sledování úrovně kvality zdravotní péče.